1- پیرامون جوک های قومیتی.mp4

7,646 KB

نخستین مستند گفتگو با بزرگترین فیلسوف جهان تقدیم می شود . در این ویدئو "مژگان اسلامی" از حکیم ارد بزرگ پیرامون جوک های قومیتی می پرسد . حکیم بزرگ صراحتا نظر خود را پیرامون دشمنان یکپارچگی ایران بیان می دارد. بزرگترین فیلسوف ایرانی از تنها عشق خود و دشمنانش سخن می گوید پیشنهاد می کنم حتما این ویدئوی جالب را ببینید . لازم به یادآوری است این ویدیو کاریست از غزاله شرکاء کارگردان و مستندساز


لینک 21 فیلم از گفتگوهای حکیم ارد بزرگ :

http://s6.picofile.com/file/8208501684/01.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208502276/02.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208503884/03.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208516142/04.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208506326/05.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208507918/06.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208508918/07.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208509500/08.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208509892/09.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208510884/10.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208511668/11.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208512500/12.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208512668/13.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208512868/14.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208513118/15.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208513334/16.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208513534/17.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208514050/18.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208514718/19.mp4.html
http://s3.picofile.com/file/8208515650/20.mp4.html
http://s6.picofile.com/file/8208516918/21.mp4.html


مژگان اسلامی : حکیم در ادامه صحبت هایمان می خواستم بدانم نظرتان درباره جوک هایی که راجع به قومیت ها می سازند چیست ؟ جوک هایی پیرامون کردها ، لرها ، ترک ها و ...

حکیم ارد بزرگ : ببینید به نظر من این ها هدفمند ساخته می شوند یعنی پرداختن به بحث اختلافات تباری و قومی و زبانی ...این ها همه هدفمند هستتند ، برای نابود کردن ارتباطات و همبستگی ملی هست .
این یک چیزی برای خنده تنها نیست . ببینید خنده یک موضوع ساده انسانی است .اما وقتی می آیند و آن را به طرف اقوام ، تبارها و بعد قومیت های یک سرزمین ، می کشانند گویای توطته ی شوم است .
اگر یک بار باشد دوبار باشد می گوییم خوب یک اتفاق بود. یک مسئله ساده بود. اما با این حجم و با این به اصطلاح چیزی که شما در کشور ما می بینید این هولناک است .
مطمئن باشید در پس این داستان توطئه هست . در پس این داستان یک جریان هدایت شده هست . که لزوما باید دسته های امنیتی و نظارتی در این مورد دقت کنند . این ساده نیست . شما فکر نکنید یک موضوعی که در حال رخ دادن است ساده است.
دسیسه آنها اینگونه است که می خواهند بر فرض ترک ها را ، کرد ها را ، لر ها را از ایرانی بودن خودشان متنفر و بیزار کنند این عزتی را که در واقع باعث می شود ما در کنار هم به راحتی بنشینیم با همدیگر شادی کنیم این احترام و عزت را از ما بگیرند . وقتی شما عزت و احترام دیگران را از آنها بگیرید آنگاه دیگر چه دلیلی برای همبستگی با شما خواهند داشت ؟ بر فرض شما الان یک عضو از خانواده  من باشید وقتی در این خانه احترام نگذارند ، وقتی در این خانه شما را مسخره کنند بی شک دیگر حاضر نیستید بخشی از خانواده من باشید. چرا ؟ چون می گویید من در اینجا عزت ندارم میروم جایی که من را گرامی بدارند . جایی که من آدم های دیگر را گرامی می دارم و آنها هم مرا گرامی می دارند . یعنی یک رابطه احترام آمیزی بین ما هست .
من یک جمله ای دارم در کتاب سرخ با این عنوان که " شادی کجاست؟ جایی که همه ارزشمند هستند "
همه ی ما در این کشور مثل اعضای یک خانواده ایم  پس چگونه عده ایی به بهانه شاد بودن هموطن خویش را به ریشخند می گیرند ! و بر علیه اش جوک می سازند،
اگر قرار شد امروز برای اینکه خودمان بخندیم مردم یک شهر دیگر را به ریشخند بگیریم این در واقع نابود کردن کل این خانه است . تبارها و زبان های گوناگون، ستون های این خانه هستند . ایران ما موجودیت دارد با ترک ها ، لر ها ، فارس ها ، کردها ، بلوچ ها و ...
همه ی این ها مجموعا می شوند خانه ای به نام ایران

مژگان اسلامی : احسنت

حکیم ارد بزرگ :حالا اگر عده ایی با دسیسه چینی بخواهند به یکی از ستون های سرزمین ما تبر بزنند چه می شود ؟ یک روز به ترک ها، یک روز به مردم شمال ...برآیند این کار در واقع نابود کردن ایران است .
مژگان اسلامی : بله

حکیم ارد بزرگ : در خیلی از کشور های دنیا جوک ساختن بر علیه اقوام و تبار های گوناگون جرم محسوب می شود شما چطور برای خیلی از مسائل ، دارید برخورد می کنید این مورد جوک چیز ساده ای نیست چون نابود کردن یک کشور ساده نیست .
برآیند ساختن و پرداختن به جوک های قومی و زبانی ، می شود بیگانه پرستی مردمی که آنها را به ریشخند گرفته اند.
بعد این جریان ادامه پیدا می کند که شما می بینید اسطوره های یک کشور مورد حمله قرار می گیرند . در واقع جوک های زهرآگین قومی و زبانی ، به پیدایش پدیده اسطوره شکنی قهرمانان ملی می انجامد.
چرا شاهنامه در برخی جاها توسط کسانی رد می شود ؟ چرا دیگر آن عزت و احترامی که ما برای بر فرض رستم در خیلی از جاها می دیدیم و بسیاری از ترک ها اسم بچه هایشان را می گذاشتند رستم یا سهراب و البته هنوز هم هست اما این کم کم دارد خارج می شود یکسری اسامی دیگر می آید جایش . چرا ؟
جوک هایی که بر علیه زبان ها و تبارهای گوناگون ساخته و پرآکنده می شود به از هم گسیختگی اجتماعی منتهی می گردد.

به خود "ارد" که پدرش ترک بوده مادرش ترک بوده  اما خوب وقتی از ایران می گویم از  فردوسی سخن می گویم با عشق هم صحبت می کنم ، میدانید که من بارها گفتم همه جا گفتم که بزرگترین افتخار "ارد" این است که یک ایرانیست .
ایران برای من یعنی همه چیز ، یعنی ارد از کودکی عشقش ایران بوده است ، همیشه به تنها چیزی که توانسته ام فکر بکنم به سرزمین مادریم ایران بوده اما خیلی ها از همین ترک زبان ها را می بینم که به من توهین می کنند ، میگویند که "ارد" ناخلف است ، فلان است به عزت و کرامت ترک ها فکر نمی کند ، اگر فکر می کرد از فردوسی یاد نمی کرد .
می گویم چه ربطی دارد ؟ شما چرا از فردوسی بد می گویید؟
می گویند : شما اگر فردوسی را قبول دارید پس این جوک هایی که ساخته می شود توسط فارسها چیست ؟
کسانی که جوک های زهرآگین بر علیه زبان ها و تبارهای گوناگون ساخته و می پرآکنند ، عملا دارند پایه ها و ستونهای همبستگی کشورمان را نابود می کنند.ارد بارها و بارها در کتابش در سخنانش، همه جا گفته که دامن میهن دوستان پاک ،از چنین سخنان و رفتارهای شوم و پلیدی بدور است .
از همه جوانان می خواهم این جوک ها و واژه های زشتی که تیشه به ریشه همبستگی ملی ما می زنند تیشه به هر زبانی و نژادی
از ترک و کرد و فارس و عرب و هر موردی دیگری که هست آن را رها کنند و اگر کسی هم تعریف کرد به آن اعتراض کنند و بگویند که ما همه ایرانی هستیم برای هم میهن هم این موارد را تکرار نکنیم و صحبت نکنیم و تمامش کنیم .
مطمئن باشید در پس پرده جوک ها و نوشته های زشت ، بسیاری از آنور آبها هستند و به دنبال تجزیه ایران عزیزتر از جانمان هستند...آنها به دنبال نابودی ما هستند
آنها خیر و صلاح سرزمین ما را نمی خواهد و "ارد" به عنوان یک ایرانی، به عنوان کسی که همیشه دوست داشته ایرانیان را شاد ببیند از همه مردم می خواهم  که این جوک ها و واژه های زشتی را که بر علیه تبارها و زبانهای گوناگون کشورمان نوشته و گفته می شود را  برای هم باز نشر نکنند، پیامک نکنند، اینها شایسته مردم سرزمینمان ایران نیست .

مژگان اسلامی : ممنونم

هشدار مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.