0296 (navid-mojabi.ir).zip

535 KB

عنوان مقاله :
ارائه یک مدل تجربی بین سرعت موج برشی و شاخص کیفیت سنگ ها

نویسندگان مقاله :
علی جوهری ، استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
امین مهربانی لاری ، دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی شیراز
سجاد اسمائی ، دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده :
یکی از ارکان مهم مطالعات ژئوتکنیک لرزه ای، شناسایی خواص دینامیکی لایه های خاک و یا سنگ در ساختگاه مورد بررسی میباشد. در همین رابطه آزمایش های ژئوفیزیک محلی با جمع آوری اطلاعاتی همچون سرعت موج برشی و خواص دینامیکی لایه های بستر ساختگاه از کارآمدترین روش ها در این زمینه می باشند. از طرفی با توجه به هزینه زیاد این آزمایش ها، تلاش های زیادی جهت تعیین پارامترهای دینامیکی بصورت غیرمستقیم و با استفاده از اطلاعات ژئوتکنیکی محلی و یا آزمایشگاهی صورت پذیرفته است. هدف از این تحقیق ارائه مدلی جهت تعیین سرعت موج برشی با استفاده از شاخص کیفیت سنگ که یکی از پارامترهای اساسی جهت تخمین کمی کیفیت توده سنگ است، می باشد. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از سه سری داده که از حفاری در ساختگاه با سنگ های رسوبی انجام گردیده، تأمین شده است. با استفاده از مجموعه داده های جمع آوری شده، برازش های مختلف از درجه اول و دوم انجام و نسبت به تعیین مدل اقدام گردیده است. بررسی مدلهای بدست آمده نشان داد که یک مدل درجه یک دارای بیشترین تطبیق با داده های موجود را دارا می باشد. استفاده از سرعت موج برشی مدل بدست آمده زمینه صرفه جویی اقتصادی در عملیات ژئوتکنیک را باعث می شود. همچنین بررسی نتایج بدست آمده از مدل مؤید تاثیر بسزای نوع سنگ در تخمین سرعت موج برشی می باشد.


هشدار مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.