بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه رازیانه.doc

118 KB

بررسی اثر عصاره آبی میوه گیاه رازیانه (oeniculum vulgare) بر تعدیل درد نوروژنیک و درد التهابی در موش سوری در مدل ارزیابی درد فرمالین
دکتر عباسعلی طاهریان1، دکتر مهرداد دهقانیان2، دکتر عباسعلی وفایی3، حسن صادقی4، حسین میلادی گرجی5
1- M.D ، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ـ مرکز تحقیقات فیزیولوژی، (مؤلف مسئول) Taherian99@yahoo.com    
2-  پزشک عمومی
3- Ph.D ، دانشیار گروه فیزیولوژی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
4- کارشناس مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان
5- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات فیزیولوژی دانشگاه علوم پزشکی سمنان

چکیده
زمینه و هدف: نتایج تعدادی از مطالعات قبلی نشان داد که عصاره آبی میوه گیاه رازیانه دارای اثرات متعددی است. هدف این  پژوهش بررسی اثر میوه رازیانه بر درد حاد و مزمن (در مدل آزمون فرمالین) درموش سوری می‌باشد.
گیاهان دارویی کتیرا
http://www.catira.ir

هشدار مسئولیت فایل آپلود شده بر عهده‌ی کاربر آپلودکننده می‌باشد، لطفا در صورتی که این فایل را ناقض قوانین می‌دانید به ما گزارش دهید.